Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος
Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος

1964 Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος

Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος: Εκλογή από το έργο του. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο, 1964,261σ.. Ποιητές του κόσμου 1 (Σύνθεση εξωφύλλου και γενική καλλιτεχνική επιμέλεια έκδοσης Τάσου Χατζή, Φωτογραφία Αριστείδη Χατζηαριστείδη).