Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Οδοιπορία: Ποιήματα 1929-1957
Οδοιπορία: Ποιήματα 1929-1957

1972 Οδοιπορία: (Ποιήματα 1929-1957)

Οδοιπορία: Ποιήματα 1929-1957. Αθήνα: Διογένης, 1972, 263 σ.(Το εξώφυλλο είναι της Βάσως όπως και το χαρακτικό που έγινε ειδικά γι’ αυτή την έκδοση).