Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Διαμαρτυρία
Διαμαρτυρία

1991 Διαμαρτυρία

Διαμαρτυρία: Ποιήματα. [2η έκδ.]. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 1991, 69σ.

(Με τρία σχέδια της Christine Lichthardt).