Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία
Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία

1975 Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία

Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία. Αθήνα: Διογένης, 1975, 42σ.

(Το εξώφυλλο έγινε από το Γιώργο Βαρλάμο).