Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Τα ποιήματα: Τόμος πρώτος
Τα ποιήματα: Τόμος πρώτος

1999-Τα ποιήματα: Τόμος πρώτος

Τα ποιήματα: Τόμος πρώτος. [1η έκδ.] 1981, 2η έκδ. 1984, [3η έκδ.] 1991, [4η έκδ.] 1992. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 369σ. / [5η έκδ.]. Αθήνα: Θεμέλιο και Κ. Βρεττάκος, 1999.