Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Τα ποιήματα: Τόμος δεύτερος
Τα ποιήματα: Τόμος δεύτερος

1999 Τα ποιήματα: Τόμος δεύτερος

Τα ποιήματα: Τόμος δεύτερος. [1η έκδ.] 1981, 2η έκδ. 1984, [3η έκδ.] 1991. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 493σ. / [5η έκδ.]. Αθήνα: Θεμέλιο και Κ. Βρεττάκος, 1999.