Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Τα ποιήματα: Τόμος τρίτος
Τα ποιήματα: Τόμος τρίτος

1991 Τα ποιήματα: Τόμος τρίτος

Τα ποιήματα: Τόμος τρίτος. [1η έκδ.]. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 1991, 430σ.