Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη
Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη

1988 Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη

Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. [1η, 2η, 3η έκδ.] 1981, [4η έκδ.], 1988. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 47σ.

(Το εξώφυλλο και την αισθητική επιμέλεια είχε ο ζωγράφος Γιώργης Βαρλάμος)