Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

Οδοιπορία
Οδοιπορία

1972 Οδοιπορία (Ποιήματα 1967-1970)

Οδοιπορία: Ποιήματα 1967-1970. Αθήνα: Διογένης, 1972. 144σ.

(Το εξώφυλλο είναι της Βάσως όπως και το χαρακτικό που έγινε ειδικά γι’ αυτή την έκδοση).