Τα ποιήματα του Νικηφόρου Βρεττάκου

1990 50 Σικελικά ποιήματα
1990 50 Σικελικά ποιήματα

1990 50 Σικελικά ποιήματα

50 Σικελικά ποιήματα. Αθήνα: Αστρολάβος-Ευθύνη, 1990, 35 σ.

(Σχέδιο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα).