Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Το γυμνό παιδί
Το γυμνό παιδί

1939 Το γυμνό παιδί

Το γυμνό παιδί. [χ.τ.]: Εκδόσεις Νεοελληνική Λογοτεχνία, [1939], σ. 78.