Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

2012 Το γυμνό παιδί

Το γυμνό παιδί: Πεζά κείμενα. Αθήνα: Ποταμός & Ευγενία Παπαδημητρίου και Κώστας Βρεττάκος, 2012, 90 σ.