Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Ο ένας από τους δύο κόσμους
Ο ένας από τους δύο κόσμους

1958 Ο ένας από τους δύο κόσμους

Ο ένας από τους δύο κόσμους: Ένα ταξίδι - Μια γιορτή - Μερικά συμπεράσματα. Αθήνα: [χ.ο.], 1958, 75 σ.