Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Οδύνη
Οδύνη

2000 Οδύνη

Οδύνη: Αυτοβιογραφικό χρονικό. Πρόλογος: Κώστας Βρεττάκος. 1η έκδ. 1995, 2η έκδ. 2000, Αθήνα: Πόλις, 340 σ.