Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Ενώπιος ενωπίω
Ενώπιος ενωπίω

1991 Ενώπιος ενωπίω

1991, Ενώπιος ενωπίω: Ημερολογιακές σημειώσεις 1962. Πρόλογος: Κώστας Βρεττάκος. Αθήνα: Τρία Φύλλα, 66 σ.

(Την επιμέλεια είχε η Ευγενία Παπαδημητρίου)