Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Ενώπιος ενωπίω
Ενώπιος ενωπίω

2012 Ενώπιος ενωπίω

Ενώπιος ενωπίω: Ημερολογιακές σημειώσεις 1962. Πρόλογος: Κώστας Βρεττάκος. Αθήνα: Ποταμός & Ευγενία Παπαδημητρίου και Κώστας Βρεττάκος, 2012, 53 σ.. Γράμματα?3.