Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

Η στροφή και η θέση του Σεφέρη
Η στροφή και η θέση του Σεφέρη

1962 Η στροφή και η θέση του Σεφέρη

Η στροφή και η θέση του Σεφέρη. Στο Για τον Σεφέρη. Αθήνα : Τυπ. Κωνσταντινίδη & Μιχαλά, 1962.