Νικηφόρος Βρεττάκος τα Πεζά έργα του

2012 Εξομολόγηση στον αναγνώστη

 Εξομολόγηση στον αναγνώστη.Πρόλογος: Δημήτρης Παπακώστας. Αθήνα: Ποταμός & Ευγενία Παπαδημητρίου και Κώστας Βρεττάκος, 2012, 34 σ.. Γράμματα?4.