Μελέτες που έχει γράψει ο Νικηφόρος Βρεττάκος

Η αγωνία του και το έργο του
Η αγωνία του και το έργο του

1960 Η αγωνία του και το έργο του

Νίκος Καζαντζάκης. Η αγωνία του και το έργο του. Επιμ. Κωστούλας Μητροπούλου. Αθήνα:

Εκδοτικός Οίκος "Π. Σύψας - Χρ. Σιαμαντάς", 1960, 764 σ.

Η αγωνία του και το έργο του
Η αγωνία του και το έργο του

Η αγωνία του και το έργο του

Νίκος Καζαντζάκης. Η αγωνία του και το έργο του. Επιμ. Κωστούλας Μητροπούλου. Αθήνα: ΒΙΒΛΙΟΑΘΗΝΑΪΚΗ, [χ.χ.], 764 σ.