Μελέτες που έχει γράψει ο Νικηφόρος Βρεττάκος

Η αγωνία του και το έργο του
Η αγωνία του και το έργο του

Η αγωνία του και το έργο του

Νίκος Καζαντζάκης. Η αγωνία του και το έργο του. Επιμ. Κωστούλας Μητροπούλου. Αθήνα: ΒΙΒΛΙΟΑΘΗΝΑΪΚΗ, [χ.χ.], 764 σ.