Μεταφράσεις που έχει επιμεληθεί ο ΝΙκηφόρος Βρεττάκος

Η μαγεμένη ψυχή

Ρολλάν, Ρομαίν. Η μαγεμένη ψυχή. τ. 2. Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Χαρ. Μπούρα [και] Περ. Σύψα-Χρ. Σιαμάντα, [χ.χ.].

(Μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου)