Μεταφράσεις που έχει επιμεληθεί ο ΝΙκηφόρος Βρεττάκος

Ο άνθρωπος και το έργο του

Τσάιχ, Στέφαν. Ρομαιν Ρολλάν: Ο άνθρωπος και το έργο του. Αθήναι: Βιβλιοεκδοτική, [χ.χ.],

(Μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου)