Μεταφράσεις που έχει επιμεληθεί ο ΝΙκηφόρος Βρεττάκος

1998 Ο Ταΰγετος και η σιωπή

Milliex, Roger. Ο Ταΰγετος και η σιωπή=LeTaygeteetleSilence. Σπάρτη: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, 1998.

(Μετάφραση Νικηφόρος Βρεττάκος. Εισαγωγή Γεωργία Κακούρου-Χρόνη)