Μεταφράσεις Βιβλίων του Νικηφόρου Βρεττάκου

Μεταφράσεις (του Ν.Β.)

Balzac, Honore de. ΜπάρμπαΓκοριό. Αθήναι: Βιβλιοεκδοτική, 1954

(Πρόλογος, μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου)

 

Glasenapp, Helmuthvon. Παγκόσμιος ιστορία θρησκειών. Αθήναι: Εκδ. Οίκος Σύψα-Χρ. Σιαμαντά, [χ.χ.]

((Μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου)

 

Rousseau, Jean-Jacques. Η ανισότης των ανθρώπων. Αθήναι: «Ο κόσμος του βιβλίου», [1956;]

(Μετάφραση Νικηφόρου Βρεττάκου)