Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις - Σημειώματα του ΝΙκηφόρου Βρεττάκου

Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις-Σημειώματα

Ο Αιώνας μας,

Ελεύθερα Γράμματα 1946-1949

Ελληνικά Χρονικά 1952

Επιθεώρηση Τέχνης 1955-1966

Κόσμος: Επιστήμη και Ζωή 1960-

Νέα Εστία 1987-1988