1980 Ανθολογία για παιδιά και νέους
1953-Εγκυκλοπαίδεια της σύγχρονης λογοτεχνίας