1979 Ανθολογία για παιδιά και νέους
1960 Η αγωνία του και το έργο του
Η αγωνία του και το έργο του