ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 02/03/2023 11:57:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΙΓΤ46ΨΖΤ3-Φ76
 2. Θέμα: ΧΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 07/02/2023 15:39:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΠΞ346ΨΖΤ3-ΡΑ0
 3. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 15_2022 [7112]_2471
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:48:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΘ9Γ46ΨΖΤ3-Θ6Τ
 4. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 14_2022 [3399]_2470
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:46:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 624Ι46ΨΖΤ3-91Λ
 5. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 13_2022 [3391]_2469
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:45:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΝ346ΨΖΤ3-ΨΨ0
 6. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 12_2022 [1899]_2468
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:43:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΑΤΧ46ΨΖΤ3-ΣΨ5
 7. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 11_2022 [1611]_2467
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:42:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ1Π346ΨΖΤ3-ΥΔΦ
 8. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 10_2022 [1381]_2466
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:41:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΝΕ346ΨΖΤ3-5ΑΙ
 9. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 9_2022 [1259]_2465
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:40:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΕ4Κ46ΨΖΤ3-ΒΞΜ
 10. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 8_2022 [0892]_2464
  Ημ/νια: 31/01/2023 08:38:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 699Ψ46ΨΖΤ3-Η7Μ