ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 0419
  Ημ/νια: 08/06/2024 12:02:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Γ9Ο46ΨΖΤ3-ΨΗ7
 2. Θέμα: ΧΕΠ-0832-ΟΤΕ-336,20€
  Ημ/νια: 07/06/2024 14:39:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΗΖΛ46ΨΖΤ3-ΨΦΤ
 3. Θέμα: ΧΕΠ-0831-ACS-3,72€
  Ημ/νια: 07/06/2024 14:34:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 98ΦΨ46ΨΖΤ3-Χ1Σ
 4. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 0832_ΟΤΕ
  Ημ/νια: 07/06/2024 12:33:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΙ8Π46ΨΖΤ3-1Θ7
 5. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 0831_ACS COURIER
  Ημ/νια: 07/06/2024 12:20:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΜΦΘ46ΨΖΤ3-2Ε9
 6. Θέμα: ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 05/06/2024 13:15:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΡΧΑ46ΨΖΤ3-ΑΕΟ
 7. Θέμα: ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 05/06/2024 13:13:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9Ψ5Φ46ΨΖΤ3-9ΧΟ
 8. Θέμα: ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 05/06/2024 13:11:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ψ3Θ46ΨΖΤ3-6ΑΜ
 9. Θέμα: ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΔΕ
  Ημ/νια: 05/06/2024 13:09:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Μ8546ΨΖΤ3-ΑΦ6
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 05/06/2024 13:08:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ68Κ46ΨΖΤ3-Π17