ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2023
  Ημ/νια: 26/01/2024 10:17:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ6ΔΣ46ΨΖΤ3-Μ2Δ
 2. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 18_2023 [6429]_2264
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:53:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΖΟ146ΨΖΤ3-ΨΤΧ
 3. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 17_2023 [3399]_2263
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:52:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΧΧΖ46ΨΖΤ3-ΓΤΤ
 4. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 16_2023 [3391]_2262
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:50:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΘΥ046ΨΖΤ3-Υ3Θ
 5. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 15_2023 [1899]_2261
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:49:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΧΙΣ46ΨΖΤ3-ΡΥΘ
 6. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 14_2023 [1719]_2260
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:48:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 916Κ46ΨΖΤ3-ΧΩΟ
 7. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 13_2023 [1611]_2259
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:46:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ρ0ΓΣ46ΨΖΤ3-ΙΒΠ
 8. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 12_2023 [1381]_2258
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:45:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΟΔ946ΨΖΤ3-Γ98
 9. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 11_2023 [1261]_2257
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:43:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ν7Μ46ΨΖΤ3-Λ23
 10. Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΡ. 10_2023 [1259]_2256
  Ημ/νια: 25/01/2024 16:42:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΙΨΧ46ΨΖΤ3-Τ4Φ