Μεγάλοι Δωρητές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Δωρητές - Βέργαδος Τόκας Σπύρος
Δωρητές - Βέργαδος Τόκας Σπύρος

Βέργαδος - Τόκας Σπύρος - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ Α'

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ Α'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ Α

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ Ι.


Τόμος Πρώτος

Εισαγωγή

               I.      Ίδρυση του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Russelsheim.

             II.      Προβλήματα κατά τη λειτουργία του Σχολείου.

            III.      Δύναμη των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου από 1964-1978. Διάφορα ντοκουμέντα κεφαλαίων Ι-ΙΙΙ (σελ. 1-48).

Τόμος Δεύτερος

Εισαγωγή

               I.      Η δράση του Ελληνικού Σχολείου Russelsheimστον κοινωνικό τομέα (σελ. 1-4).

             II.      Ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Θες/νίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» και της Οργανώσεως Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ» (σελ. 5-14).

            III.      Ενίσχυση του Εθνικού Αγροτικού Νηπιοτροφείου Οιτύλου Λακωνίας από τις τάξεις του δασκάλου Σπύρου Βέργαδου του ελληνικού σχολείου Russelsheim(σελ. 15-22).

          IV.      Ενίσχυση υπέρ των θυμάτων της Κύπρου από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο (σελ. 23-47).

            V.      Οι μαθητές των Ελληνικών Τάξεων Russelsheim βοηθούν σεισμοπαθείς και τη μικρή Στέλλα Κεντ κ.ά (σελ. 48-52).

Τόμος Τρίτος

  Εισαγωγή

               I.      Η Εθνικοθρησκευτική δράση των Ελληνικών Τάξεων της πόλης Russelsheimκαι ο δάσκαλος Σπύρος Βέργαδος 1964-1981 (σελ. 1-25).

             II.      Ίδρυση Ελληνικών Σχολείων με πρωτοβουλία του Σπύρου Βέργαδου (σελ. 26-43).

            III.      Διαβήματα προς τις Ελληνικές Αρχές (σελ. 44-84).

          IV.      Εισηγητικές προτάσεις και Εκπαιδευτικά Μοντέλα για μια καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα και των αλλοδαπών μαθητών στην Ομοσπονδιακή Γερμανία (σελ. 104-180) υπό του Σπύρου Βέργαδου.

            V.      Επίλογος με αναφορά του Σπύρου Βέργαδου στους λόγους για τους οποίους προέβη στην έκδοση των τριών τόμων ντοκουμέντων (σελ. 181-182).

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΙΙ


Πρόλογος (σελ. 1-14)

Μέρος πρώτο

Κεφάλαιο Πρώτο (σελ. 15-122)

               I.      Σπουδές-Στρατιωτικές υποχρεώσεις.

             II.      Μετανάστευση - Εργασία - Ίδρυση Ελληνικών Σχολείων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ.).

            III.      Ανάκληση στην Ελλάδα του Σπύρου Βέργαδου.

Κεφάλαιο Δεύτερο (σελ. 123-138)

Διαδικασία απόλυσης από την υπηρεσία του δασκάλου Σπύρου Βέργαδου και οι προσφυγές αυτού στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κεφάλαια Τρίτο έως Πέμπτο (σελ. 139-238)

Η λειτουργία του Ελληνικού Σχολείου στο Russelsheimμετά την πτώση της δικτατορίας. Προβλήματα. Ίδρυση ιδιωτικών Λυκείων.

Μέρος Δεύτερο (σελ. 239-322)

Εκπόνηση Εισηγητικών Προτάσεων και Μοντέλων για μια καλύτερη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και των αλλοδαπών μαθητών και νέων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Μέρος Τρίτο (σελ. 322-339)

Νέα διαδικασία για την επάνοδο του Σπύρου Βέργαδου στην Υπηρεσία με βάση το νέο νόμο 1566/85. Διορισμός. Παραίτηση. Συνταξιοδότηση.

Μέρος Τέταρτο

Κεφάλαιο Πρώτο (σελ. 340-387)

Κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνικού Σχολείου του Russelsheim.

Κεφάλαιο Δεύτερο (σελ. 388-410)

Εθνική και θρησκευτική δραστηριότητα του Ελληνικού σχολείου του Russelsheim.

Κεφάλαιο Τρίτο (σελ. 411-457)

Διάφορα Έγγραφα-Διακρίσεις από διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν το Σχολείο και το δάσκαλο Σπύρο Βέργαδο.

Κεφάλαιο Τέταρτο (σελ. 458-460)

Αντί επιλόγου. Συντομογραφίες. Διευκρίνιση. Σελιδομέτρηση του Έργου.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΙΙΙ


Τόμος Πρώτος

Κεφάλαιο Πρώτο (σελ. 2-92)

               I.      Στρατιωτικές Υποχρεώσεις και Εργασία στην Ελλάδα.

             II.      Ατομική Σύμβαση Εργασίας. Μετανάστευση.

            III.      Ανάληψη εργασίας στη Φίρμα OPEL και πρωτοβουλία για την Ίδρυση Ελληνικού Σχολείου στην πόλη Russelsheim στο κράτος της Έσσης Δυτικής Γερμανίας.

          IV.      Ίδρυση Ελληνικής Τάξης και τα εγκαίνια αυτής.

            V.      Επιθεώρηση του Ελληνικού Σχολείου από τον αρμόδιο Γερμανό Επιθεωρητή κ. HAHSLOMPE.

          VI.      Σχετικά ντοκουμέντα σε φωτοαντίγραφα.

Κεφάλαιο Δεύτερο και Τρίτο (σελ. 93-297)

               I.      Ανάκληση στην Ελλάδα δασκάλων.

             II.      Προβλήματα.

Τόμος Δεύτερος

Κεφάλαιο Πρώτο (σελ. 1-62)

Διαδικασία απόλυσης από την υπηρεσία του δασκάλου Σπύρου Βέργαδου και οι προσφυγές αυτού στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κεφάλαιο Δεύτερο (σελ. 63-274)

Α. Νέα διαδικασία για την επάνοδο στην υπηρεσία του δάσκαλου Σπ. Βέργαδου με το νόμο 1566/85.

Β. Διάφορες δραστηριότητες

               I.      Συνδρομή γραφική και υλική προς καταπολέμηση της τυραννίας στην Πατρίδα μας.

             II.      Αλληλογραφία με διάφορους φορείς και μεμονωμένα άτομα του δασκάλου Σπύρου Βέργαδου.

            III.      Εξωσχολική δράση στον πολιτικό τομέα.

          IV.      Κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνικού σχολείου και ο δάσκαλος Σπύρος Βέργαδος.

Τόμος Τρίτος

Α΄ (σελ. 1-145).

               I.      Εκπόνηση Εισηγητικών Προτάσεων και Μοντέλων για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα κα Γερμανία.

             II.      Έγγραφα-Ντοκουμέντα από διάφορες εκδηλώσεις

Β΄ (σελ. 1-201)

               I.      Ντοκουμέντα από διάφορες Ελληνικές και Γερμανικές Υπηρεσίες που αφορούν το δάσκαλο Σπύρο Βέργαδο και το Ελληνικό Σχολείο. Έγγραφα δράσης του σχολείου.

             II.      Αυτοβιογραφικό Σημείωμα του Σπύρου Αθανασίου Βέργαδου.

            III.      Λόγοι έκδοσης των Ντοκουμέντων.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ IV (Φωτογραφικό λεύκωμα)


Φωτογραφικό Λεύκωμα που σκιαγραφεί την Ιστορία του Ελληνικού Σχολείου στην πόλη του Russelsheim και Sandbach O.D.W. Δυτικής Γερμανίας στις Εθνικοθρησκευτικές Εκδηλώσεις από 14 Απριλίου 1964 μέχρι και 25 Μαρτίου 1992 μέσω φωτογραφιών και επισυναπτομένων δημοσιευμάτων.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ V.


Διατριβή του Σπύρου Βέργαδου για την απόκτηση του Μαγκίστερ Άρτιουμ (MagisterArtium) στις Επιστήμες Φιλοσοφίας/Παιδαγωγικής στο GutenbergUniversit?tMainz της Δυτικής Γερμανίας με θέμα:

«Η σημερινή λειτουργία του ελληνικού δημοτικού σχολείου λαμβάνοντας -σοβαρώς- υπόψιν μια σύγκριση με την Προωθητική Τάξη (Forderstufe) εις το κράτος της Έσσης Δυτικής Γερμανίας».

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ VI


Σημειώσεις σε φωτοαντίγραφα από τις παραδόσεις στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας στην πόλη του Russelsheim Δυτικής Γερμανίας από το Σπύρο Βέργαδο

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ VII


Αποτελείται από ένα Φάκελο με μη ταξινομημένα Έγγραφα / Ντοκουμέντα

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ VIII


Επισυνάπτεται ο Πρόλογος του τόμου των Ντοκουμέντων αρ. II/2005 (σελίδες 9-14) γιατί σε αυτόν απεικονίζεται, περιληπτικά,, η Ιστορία του Ελληνικού Σχολείου και των διδασκόντων στη Γερμανία.