Μεγάλοι Δωρητές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Δωρητές - Βέργαδος Τόκας Σπύρος
Δωρητές - Βέργαδος Τόκας Σπύρος

Βέργαδος - Τόκας Σπύρος - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ Β?

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ Β

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


Αφορά τη λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων Russelsheim και Sandbach της Έσσης.

Ι.

 1. Έγγραφο Πρεσβείας που γνωμοδοτεί να αναλάβει καθήκοντα δασκάλου στο ιδρυθησόμενο Σχολείο στην πόλη Russelsheim ο Σπύρος Βέργαδος. (1)
 2. Από την ημέρα των εγκαινίων του Σχολείου. (2/2α)
 3. Δημοσίευμα στο γερμανικό τύπο για την έναρξη λειτουργίας του Σχολείου στο Russelsheim. (3/3α)
 • Η Δύναμη των μαθητών που φοίτησαν κατά το σχολ. έτος 1964-1965. (4)
 • Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας Σπύρου Βέργαδου (1966 και 1990) (5/5α)
 • Συμβόλαια εργασίας μεταξύ Σπύρου Βέργαδου και Υπουργού Παιδείας του κράτους της Έσσης (1965 και 1966). (6/6α)
 • Αποδειχτικά στοιχεία του Σχολείου Russelsheim. (7/7α)
 • Άρθρο του Σπύρου Βέργαδου στο εκδοθέν βιβλίο για τα «75 χρόνια Parkschule» σχετικό με τις Ελληνικές Τάξεις. (8/8α)
 • 25 χρόνια Ελληνικών Τάξεων στο Russelsheim. (9/9α)
 • Συνέντευξη στην εφημερίδα Main-Spitse. (10)
 • Τελευταία εκδήλωση Εθνικής Γιορτής από το δάσκαλο Σπύρο Βέργαδο στην πόλη Russelsheim, Μάρτιος 1991. (11)
 • Δημοσίευμα της εφημερίδας Echo- Russelsheim για τα 41 χρόνια Ελληνικών Τάξεων στην πόλη R?uselsheim και πορτραίτο εφ' όλης της ύλης του Σπύρου Βέργαδου.

[Όλα τα παραπάνω είναι φωτοαντίγραφα εκ του Αρχείου]

ΙΙ.

 1. Μαθητολόγιον 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου της πόλης Russelsheim (1964-1969).
 2. Βιβλίον Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Σχολείου στο Russelsheim.
 3. Απουσιολόγιο-Βαθμολογία (Sch?lerliste) της Πέμπτης Τάξης στο Parkschule κατά το σχολικό έτος 1976/1977.
 4. Βιβλίο Ύλης (Lehrbericht) της Πέμπτης Τάξης στο Parkschule.
 5. Parkschule Russelsheim - 50 Jahre - 1920-1970 [βλέπεσελίδες 21, 23, 24 και 25].
 6. Φωτογραφικό album από τα Σχολεία Russelsheim και Sandbach.
 7. Ημερολόγιον Μητροπόλεως Γερμανίας του 1968. Κατηχητικά Σχολεία.
 8. Σχολικές Σφραγίδες των Σχολείων Russelsheim και Sandbach.
 9. Διαφάνεια (slide) από γιορτή στο Russelsheim.

     [Από το 1 εως το 8 είναι αυθεντικά]

ΙΙΙ.

Σχέδια-Μοντέλα Εκπαιδεύσεως

 1. Πρόταση για την Ίδρυση Γερμανοελληνικού Γυμνασίου (δια μέσου Ευαγγελικής Ακαδημίας) στις 30/9/1971.
 2. Αίτηση στον Υπουργό Παιδείας της ?Εσσης για μια «Πειραματική Γυμνασιακή Τάξη» στην πόλη Russelsheim τον Ιούλιο 1977.
 3. Επιστολή του Βουλευτή Martin Schlappner ?με εντολή του Υπουργού παιδείας- για τη Γυμνασιακή Τάξη.
 4. Σχέδιο για την Αγωγή κα Μόρφωση των Ελλήνων μαθητών στο κράτος της Έσσης που εστάλη στον Υπουργό Παιδείας στο Wiesbaden στις 8/4/1988.
 5. Προτάσεις «Για μια καλύτερη εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στην Ομοσπονδιακή Γερμανία στις 15/2/1984 (Πρωτότυπο).
 6. Αίτηση των Ελλήνων Γονέων του νομού Erbach (KreisErbach) προς τον Γερμανό Επιθεωρητή στις 13/7/1983 που συντάχθηκε από τον Σπύρο Βέργαδο.
 7. Μοντέλο για την εκπαίδευση των τέκνων των αλλοδαπών γονέων (στην ελληνική και γερμανική γλώσσα), Δεκέμβριος 1977 (Πρωτότυπο).
 8. Model f?r die Schulische Ausbildung der Ausl?ndischen Kinder in der Bundesrepublik Deutschland, Δεκέμβριος 1980. Βελτιωμένο και προσαρμοσμένο και στη γερμανική νομοθεσία (Πρωτότυπο).
 9. Υπόμνημα Οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως εις την Ελλάδα (παρεμφερές με αυτό της πανεπιστημιακής Διατριβής του Σπύρου Βέργαδου στο GutenbergUniversit?tMainz.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ


Περιλαμβάνει έγγραφα και ντοκουμέντα σπουδών του Σπύρου Βέργαδου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ι.

 1. Αποδεικτικό Απολυτηρίου Γυμνασίου (ένα με βαθμολογία σε κάθε μάθημα και ένα με τη γενική βαθμολογία) (7 Ιουλίου 1953).
 2. Απολυτήριον (Πτυχίον) Παιδαγωγικής Ακαδημίας (23 Ιουλίου 1955).
 3. Ταυτότητα φοιτητού στη Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών (1953-1955).
 4. Βεβαίωσις - Πιστοποίησις από την Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών (1955).
 5. Δελτίον ταυτότητος σπουδαστού στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Αθηνών (1963).

ΙΙ.

 1. Studienbuch / Βιβλίον Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Mainz από 19 Οκτωβρίου 1972 μέχρι 5 Ιουλίου 1977. Περιέχει τους κλάδους που παρακολούθησε ο Σπύρος Βέργαδος και 19 Βεβαιώσεις Σεμιναρίων (Seminarschein).
 2. Φοιτητικές ταυτότητες (2) α)1972 και β)1973.
 3. Urkunde / Πτυχίο Σπουδών (5 Ιουλίου 1977) (Πρωτότυπο)
 4. Αντίγραφα (2) Urkunde επικυρωμένο από το Πανεπιστήμιο. Μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένο από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Φραγκφούρτη (27 Μαρτίου 1979).
 5. Βεβαίωση αναγνώρισης διπλώματος Urkunde από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (16 Οκτωβρίου 1981).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ


Περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα / ντοκουμέντα του Σπύρου Αθ. Βέργαδου-Τόκα Μ.Α.

 1. Αστυνομική ταυτότητα (1952). (1)
 2. Απολυτήριον-Φύλλον Πορείας Στρατού (1957). (2)
 3. Ταυτότητα εισόδου στο Εστιατόριο Χ.Ε.Ν., (1963). (3)
 4. Ατομικόν Βιβλιάριον Ασθενείας (1954). Πιστοποιητικό Στρατολογίας. Ταυτότητα εισόδου στο Έργοστάσιο OPEL (1964). (3) [Όλα τα ντοκουμέντα αρ. 4 υπάγονται στο 3].
 5. Ατομική σύμβαση Εργασίας με την εταιρεία OPEL (1964). Διπλώματα οδηγήσεων αυτοκινήτου (1966-1986). (5)
 6. Χρυσές καρφίτσες (βραβεία) για ορειβασία-αλπινισμό στο Tirol της Αυστρίας (1993 και 1994). (6)
 7. Πολιτικές διώξεις κατά τη Δικτατορία στο Εξωτερικό (12 Μαρτίου 1969). (7)
 8. Αναγνώριση αντιστασιακών κατά της Δικτατορίας 1967-1974. Αποστολή τιμητικού Διπλώματος και Αναμνηστικόν Μετάλλιον. (8)
 9. Επιστολές Willi Brandt και Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου. (9)
 10. Επιστολή δικηγόρου Χρήστου Αθ. Βέργαδου (14/6/1970). (10)
 11. Σταυρός Εξαιρέτων Πράξεων από Ενορία, Hagen L?denscheid. (11)
 12. Βιβλιάριο Μέλους του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας [Sozialdemokratische Partei Deutschlant / Mitgliedbuch (1 Οκτωβρίου 1969). (12)