ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - Ψ

Ευρετήριο Άρθρου

*Ψαλλίδας, Ανάργυρος Γ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ .- Σπάρτη: [χ.χ.], 1997.

*Ψαρρός, Μάρκος Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ MATHCAD .- Αθήνα: Ψαρρός, 2001.

*Ψυχογιός, Κώστας. ΣΠΑΡΤΗ, ΜΙΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ: Οδηγός ιστορικών μνημείων και τόπων παραθερισμού .- Αθήνα: τυπ. Χρήστου, 1939. [Β.Σ.Λ.]

*Ψυχογιού (Psyhogeos), Matina K. MAKE YOUR JOURNEY TO GREECE AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE: The ultimate tour guide .- [Αθήνα]: [χ.ο.], 1999.

*Psyhogeos, Matina K. GREEK ANTHOLOGY = ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: An advanced modern Greek reader .- USA: Hellenic College Press, c1981.

*Psyhogeos, Matina K. A GREEK FAMILY HELPS YOU LEARN GREEK: An intermediate modern Greek reader .- USA: Hellenic College Press, 1979.

*Psyhogeos, Matina K. GREEK MINI - COURSE: Fifteen simplified lessons for beginners .- 3rd ed. rev. .- [Αθήνα]: Ψυχογιός, 2003. (και CD-ROM)

*Psyhogeos, Matina K. OLYMPIC GAMES: Past, present and future .- [Αθήνα]: Ψυχογιός, c2000.

*Psyhogeos, Matina K. LEARN TO READ AND WRITE GREEK: The basics of the Greek language .- USA: Hellenic College Press, 1985 (και κασέτα).