ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευρετήριο Άρθρου

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει βιβλία της συλλογής του τμήματος της ξένης Βιβλιογραφίας της Βιβλιοθήκης κατ’ αλφαβητική σειρά του ονόματος του συγγραφέα.

 


BaltruschErnst. ΣΠΑΡΤΗ , Η ΙΣΤΟΡΙΑ ,Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ . -Αθήνα: Παπαδήμας, 2004.

Barres, Maurice . LE VOYAGE DE SPARTE .- Paris: F. Juven, 1906.

Barrow, Bob. THE MANI .- Στούπα: Θωμέας, [χ.χ.].

Belle, Henri. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τρία χρόνια παραμονής και περιπλανήσεων .- Αθήνα: Ιστορητής, 1994, τόμ. Γ/1996, τόμ. Δ.

Βerve, Helmut. SPARTA .- Leipzig: Bibliographisches Institut, c1937.

Blumel, Carl. GRIECHISH BILDHAUER AN DER ARBEIT .- Berlin: Walter De Gruyter, 1941.

Bon, Antoine. LE PELOPONNESE BYZANTIN .- Paris: Universitaires de France, 1951.

Bonetti, Andrea. ΕΡΠΟΥΝ,ΠΕΤΟΥΝ ΚΙ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ .- [χ.τ.]: Σύνολο, 2004.

Bowman, John. PELOPONNESE II: (Patras, Olympia, Methoni, Mystra, …) .- Αθήνα: Ευσταθιάδης, c1982.

Bradford, Alfred S.  A PROSOPOGRAPHY OF LACEDAEMONIANS FROM THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, 323 B.C., TO THE SACK OF SPARTA BY ALARIC, A.D. 396 .- Munchen: Beck, 1977.


Campell, Lawrence. THEO HIOS 52 YEARS OF PAINTING .- USA: Penny Lane, 1987.

Cartledge, Paul. SPARTA AND LAKONIA - (States and cities of ancient Greece): A Regional History 1300-362 BC .- London: Routledge & Kegan Paul, 1979.

Cartledge, Paul. AGESILAOS AND THE CRISIS OF SPARTA .- London:  Duckworth, 1987.

Cartledge, Paul - Spawforth Antony. HELLENISTIC AND ROMAN SPARTA:  A tale of two cities .- London -: Routledge, 1989.

Cartledge, Paul. ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΜΙΑ ΕΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ . - Αθήνα: Λιβάνης, 2004.

Catling, H.W. EXCAVATIONS AT THE MENELAION 1976-1977 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1977 (ανάτυπο).

Catling, H.W. EXCAVATION AND STUDY AT THE MENELAION, SPARTA 1978-1981 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1982 (ανάτυπο).

Catling, H.W. STUDY AT THE MENELAION 1982-1983 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1983 (ανάτυπο).

Catling, H.W.  NEW EXCAVATIONS AT THE MENELAION, SPARTA .- T<00FC>bingen: Ernest Wasmuth, [x.x.].

Catling, Richard. EXCAVATIONS AT THE MENELAION: 1985 .- Αθήναι: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1986 (ανάτυπο).

Cavanach, William - Mee, Christopher - James, Peter. THE LACONIAN RURAL SITES PROJECT .-  Oxford: Alden Press, 2005.

Christ, Karl. SPARTA .- Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986 (Wege der Forschung; Bd. 622).

Christien, Jacqueline. SPARTE ET LE PELOPONNESE ARPES 369 B.C. .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).


Daubler, Theodor. SPARTA: Ein versuch .- Leipzig: Im Insel, 1923.

Dawkins R.M. THE SANCTUARY OF ARTEMIS ORTHIA AT  SPARTA: excavated by the British School at Athens,1906-1910 .- London: Council of the Society for the Promotion of Hellenic studies, 1929.


Fermor, Patrick Leigh. MANI .- New York: Harper & Brothers, c1958/Great Britain: Penguin Books, 1984.

Fermor, Patrick Leigh. ΜΑΝΗ .- Αθήνα: Κέδρος, 1973/ 6η έκδ., 1992/8η έκδ., 1997.

Forrest, W. G. A HISTORY OF SPARTA .- Great Britain: Paperbacks, 1995.

Forsen, Jeannette. THE ASEA VALLEY FROM ARCHAIC TO HELLENISTIK TIMES .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών. 1988 (ανάτυπο).

Fouilles de O.W. - von Vacano . LE SITE NEOLITHIQUE ET HELLADIQUE ANCIEN DE KOUPHOVOUNO  (LACONIE), 1941 .- Liege: Universite de l’Etat, 1989.


Gehrke, Hans-Joachim. JENSEITS VON ATHEN UND SPARTA: Das Dritte  Griechenland und seine Staatenwelt .- Munchen: Beck, 1986.

Greenhalgh, Peter. - Eliopoulos, Edward.  DEEP INTO MANI: Journey to the southern tip of Greece .- London - Boston: Faber and Faber, 1985.


Hamilton, Charles D. AGESILAUS AND THE FAILURE OF SPARTAN HEGEMONY .- London: Cornell University Press, c1991.

Hodkinson, Stephen. odkinson, Stephen. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ .- Αθήνα; Πατάκης, 2000

Huxley, G.L. EARLY SPARTA .- Ireland: Irish University Press, c1970.


Jacoby, David. LA FEODALITE EN GRECE MEDIEVALE .- Paris: Mouton & Co, 1971.

Jones, A.H.M. SPARTA .- Oxford: Basil Blackwell, 1967.


Kilapan, Lonko. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΑΟΥΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ .- 2η έκδ. .- Αθήνα: Ηλιοδρόμιο, [χ.χ.].

Klaus, Rainer W. - Steinmuller Ulrich. MONEMBASIA: Geschichte und Stadtbeschreibuhg.-  Athen: [s.n.], 1991.

Kolbe, W. INSCRIPTIONES GRAECAE. V1:  INSCRIPTIONES  LACONIAE  ET MESSENIAE .- Berolini, 1913.


Lafontaine, Jacqueline. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡΑΚΙ .- Αθήνα: Σύλλογος των Απανταχού Γερακιτών, 1961.

Lazenby, J.F. THE SPARTAN ARMY .- England: Aris & Phillips Ltd, c1985.

Leake, William Martin. TRAVELS IN THE MOREA .- Amsterdam - Hakkert, 1968 (3 τόμοι).

Link, Stefan. DER KOSMOS SPARTA: Recht und Sitte in klassischer Zeit .- Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.

Longnon, Jean - Topping, Peter. DOCUMENTS SUR LE REGIME DES TERRES DANS LA PRINCIPAUTE DE MOREE AU XIV SIECLE .- Paris: Mouton & Co, 1969.

Ludemann, H. SPARTA: Lebehsordnung und Schicksal .- Leipzig: Teubner, 1939.


MacDowell, Douglas M.  SPARTAN LAW .- Edinburgh: Scottish Academic Press, c1986.

MacDowell, Douglas M.  ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ .- Αθήνα: Παπαδήμας, 1988.

Malkin, Ιrad. MYTH AND TERRITORY IN THE SPARTAN MEDITERRANEAN .- Great Britain: University Press, 1994.

Manfrenti, Valerio Massimo. Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ .- Αθήνα: Λιβάνης, 2002.

Μanso, I.C.F.  SPARTA: Versuch zur  Anklarung der Geschichte und Verfassundieses Staates .- Leipzig: Dyckischen, 1800.

Meyer, Ernst. PELOPONNESISCHE WANDERUNGEN .- Zurich-Leipzig: Niehans, c1939.

Michell, H. SPARTA: Το κρυπτόν της πολιτείας των Λακεδαιμονίων .- Great Britain: University Press, 1964.

Μiller, William. Η  ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1204-1566 .- Αθήνα: [χ.ο.], 1960.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Η ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1925, τεύχ. Δ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1925, τεύχ. Ε. - ΣΤ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοινιξ, 1925, τεύχ. Ζ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1926, τεύχ. Η.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ .- Εν Αθήναις τυπ. Φοίνιξ, 1927, τεύχ. Κ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ .-  Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1927, τεύχ. ΚΑ.


Ollier, Francois. LE MIRAGE SPARTIATE  (Greek history ) .- New York: Arno Press, 1973 (Reprint of the 1933 and 1943 editions).

Oliva, Pavel. SPARTA AND HER SOCIAL PROBLEMS .- Prague: Academia, 1971.


Palagia, Olga - Coulson William (ed.) SCULPTURE FROM ARCADIA AND LACONIA  (Proceedings of an international conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10-14 1992) .- Great  Britain : Oxbow, 1993.

Parkins, Alta Ann. ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ .- Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1979.

Perilla, F.  MISTRA : Histoires Franques, Byzantines, Catalanes en Grece: Notes d’art et de voyages .- Athens: Perilla, c1929.

Philippson, Alfred. DER PELOPONNES: Landeskunde auf geologischer Grundlage .- Berlin: Friedlander, 1892.

Philippson, Alfred. DIE GRIECHISCHEN LANDSHAFTEN - DER PELOPONNES .- Frankfurt: Klostermann, c1959. τόμ. Γ.

Pomeroy Sarah B. XENOPHON OECONOMICUS: A Social and Historical Commentary .- Oxford: [s.n.], 1994.

Powell, Anton. CLASSICAL SPARTA: TECHNIQUES BEHIND HER SUCCESS .- Great Britain: Routledge, 1989.

Powell, Anton. ATHENS AND SPARTA: Constructing Greek Political and Social History from 478 BC .- Great Britain: Routledge, 1988.

Powell, Anton - Hodkinson, Stephen. THE SHADOW OF SPARTA .- Great Britain: Routledge, 1994.

Pouqueville, F.C.H. L. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ .- Αθήνα: Τολίδης, 1980.

Pouqueville, F.C.H. L. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ .- Αθήνα: Τολίδης, 1995.

Pressfield, Steven. ΑΝΕΜΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ: Ιστορικό μυθιστόρημα . - Αθήνα: Πατάκης, 2004.

Pressfield, Steven. ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ: Ιστορικό μυθιστόρημα . - Αθήνα: Πατάκης, 2004.

Pressfield, Steven. GATES OF FIRE: AN EPIC NOVEL OF THE BATLLE OF THERMOPYLAE .- LONDON: Batam Books, 1999.

Pressfield, Steven. TIDES OF WARE: AN EPIC OF ALKIBIADES AND THE PELOPONNESIAN WAR .- LONDON: Batam Books, 2000.

Proietti, Gerald. XENOPHON’S SPARTA .- Netherlands: E.J. Brill, 1987 (Mnemosyne, bibliotheca classica Batava. Supplementum; 98).


Rawson, Elizabeth. THE SPARTAN TRADITION IN EUROPEAN THOUGHT .- Oxford: Clarendon Press, 1991.

Renard, Josette. LE SITE NEOLITHIQUE ET HELLADIQUE ANCIEN DE KOUPHOVOUNO (LACONIE) .- Liege: Universite de l’Etat, 1989.

Richer, Nicolas. LES EPHORES: Etudes sur l’histoire et sur l’image de Sparte .- Paris: Sorbonne, 1998.

Ross, Ludwig. REISEN UND REISEROUTEN DURCH GRIECHENLAND .- Berlin: Reimer, 1841.

Roussel, Pierre. SPARTE .- Paris: E. de Boccard, 1939.

Runciman, Steven. ΜΥΣΤΡΑΣ: Βυζαντινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου .- Αθήναι: Καρδαμίτσας, 1986.


Saunier, Guy. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Τα μοιρολόγια .- Αθήνα: Νεφέλη, 1999.

Schauer, Christa. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΪΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΥΣΟΥΣ .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).

Scmitt, John (ed.). THE CHRONICLE OF MOREA = Το χρονικό του Μορέως .- London: Verlag Bouma’s Boekhuis, 1967.

Shipley, Graham. THE OTHER LAKEDAIMONIANS: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenie.

Σμιθ, Αγνή. ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .- Εν Λειψία: τυπ. Δρουγουλίνος, 1885.

Stephanopoli, Michel HISTOIRE DES GRECS - MANIOTES EN CORSE .- Athenes: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1997.

Stephanopoli, Michel. HISTOIRE DES GRECS - MANIOTES EN CORCE .- Αθήνα: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 2002, τόμ. 2.

Struck, Adolf. MISTRA: Eine Mittelalterliche Ruinenstadt .- Wien und Leipzig: Hartleben, 1910.


Tigerstedt, E.N. THE LEGEND OF SPARTA IN CLASSICAL ANTIQUITY: Indices, Corrections and Additions .- Sweden: Almqvist & Wiksell, c1978. vol. 3.

Todd, s. c.  ΑΘΗΝΑΚΑΙΣΠΑΡΤΗ .- Αθήνα: Καρδαμίτσας, 2005


Uibopuu, Kaja. A TREATY OF RECONCILIATION BETWEEN ARGOS AND KLEONAI

(AFTER 229 B.C.).- Αθήναι: Εταιρεία πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).


Wachsmuth, Wilhelm. HELLINISTISCHE ALTERTHHUMSKUNDE AUS DEM GESICHTSPUNKTE DES STAATES, 1828.