ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - B

Ευρετήριο Άρθρου

BaltruschErnst. ΣΠΑΡΤΗ , Η ΙΣΤΟΡΙΑ ,Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ . -Αθήνα: Παπαδήμας, 2004.

Barres, Maurice . LE VOYAGE DE SPARTE .- Paris: F. Juven, 1906.

Barrow, Bob. THE MANI .- Στούπα: Θωμέας, [χ.χ.].

Belle, Henri. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τρία χρόνια παραμονής και περιπλανήσεων .- Αθήνα: Ιστορητής, 1994, τόμ. Γ/1996, τόμ. Δ.

Βerve, Helmut. SPARTA .- Leipzig: Bibliographisches Institut, c1937.

Blumel, Carl. GRIECHISH BILDHAUER AN DER ARBEIT .- Berlin: Walter De Gruyter, 1941.

Bon, Antoine. LE PELOPONNESE BYZANTIN .- Paris: Universitaires de France, 1951.

Bonetti, Andrea. ΕΡΠΟΥΝ,ΠΕΤΟΥΝ ΚΙ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ .- [χ.τ.]: Σύνολο, 2004.

Bowman, John. PELOPONNESE II: (Patras, Olympia, Methoni, Mystra, …) .- Αθήνα: Ευσταθιάδης, c1982.

Bradford, Alfred S.  A PROSOPOGRAPHY OF LACEDAEMONIANS FROM THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, 323 B.C., TO THE SACK OF SPARTA BY ALARIC, A.D. 396 .- Munchen: Beck, 1977.