ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - M

Ευρετήριο Άρθρου

MacDowell, Douglas M.  SPARTAN LAW .- Edinburgh: Scottish Academic Press, c1986.

MacDowell, Douglas M.  ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ .- Αθήνα: Παπαδήμας, 1988.

Malkin, Ιrad. MYTH AND TERRITORY IN THE SPARTAN MEDITERRANEAN .- Great Britain: University Press, 1994.

Manfrenti, Valerio Massimo. Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ .- Αθήνα: Λιβάνης, 2002.

Μanso, I.C.F.  SPARTA: Versuch zur  Anklarung der Geschichte und Verfassundieses Staates .- Leipzig: Dyckischen, 1800.

Meyer, Ernst. PELOPONNESISCHE WANDERUNGEN .- Zurich-Leipzig: Niehans, c1939.

Michell, H. SPARTA: Το κρυπτόν της πολιτείας των Λακεδαιμονίων .- Great Britain: University Press, 1964.

Μiller, William. Η  ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1204-1566 .- Αθήνα: [χ.ο.], 1960.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Η ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1925, τεύχ. Δ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Η ΦΡΑΓΚΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1925, τεύχ. Ε. - ΣΤ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοινιξ, 1925, τεύχ. Ζ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ .- Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1926, τεύχ. Η.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ .- Εν Αθήναις τυπ. Φοίνιξ, 1927, τεύχ. Κ.

Μiller, William. Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ .-  Εν Αθήναις: τυπ. Φοίνιξ, 1927, τεύχ. ΚΑ.