ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - O

Ευρετήριο Άρθρου

Ollier, Francois. LE MIRAGE SPARTIATE  (Greek history ) .- New York: Arno Press, 1973 (Reprint of the 1933 and 1943 editions).

Oliva, Pavel. SPARTA AND HER SOCIAL PROBLEMS .- Prague: Academia, 1971.