ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - P

Ευρετήριο Άρθρου

Palagia, Olga - Coulson William (ed.) SCULPTURE FROM ARCADIA AND LACONIA  (Proceedings of an international conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10-14 1992) .- Great  Britain : Oxbow, 1993.

Parkins, Alta Ann. ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ .- Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1979.

Perilla, F.  MISTRA : Histoires Franques, Byzantines, Catalanes en Grece: Notes d’art et de voyages .- Athens: Perilla, c1929.

Philippson, Alfred. DER PELOPONNES: Landeskunde auf geologischer Grundlage .- Berlin: Friedlander, 1892.

Philippson, Alfred. DIE GRIECHISCHEN LANDSHAFTEN - DER PELOPONNES .- Frankfurt: Klostermann, c1959. τόμ. Γ.

Pomeroy Sarah B. XENOPHON OECONOMICUS: A Social and Historical Commentary .- Oxford: [s.n.], 1994.

Powell, Anton. CLASSICAL SPARTA: TECHNIQUES BEHIND HER SUCCESS .- Great Britain: Routledge, 1989.

Powell, Anton. ATHENS AND SPARTA: Constructing Greek Political and Social History from 478 BC .- Great Britain: Routledge, 1988.

Powell, Anton - Hodkinson, Stephen. THE SHADOW OF SPARTA .- Great Britain: Routledge, 1994.

Pouqueville, F.C.H. L. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ .- Αθήνα: Τολίδης, 1980.

Pouqueville, F.C.H. L. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ .- Αθήνα: Τολίδης, 1995.

Pressfield, Steven. ΑΝΕΜΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ: Ιστορικό μυθιστόρημα . - Αθήνα: Πατάκης, 2004.

Pressfield, Steven. ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ: Ιστορικό μυθιστόρημα . - Αθήνα: Πατάκης, 2004.

Pressfield, Steven. GATES OF FIRE: AN EPIC NOVEL OF THE BATLLE OF THERMOPYLAE .- LONDON: Batam Books, 1999.

Pressfield, Steven. TIDES OF WARE: AN EPIC OF ALKIBIADES AND THE PELOPONNESIAN WAR .- LONDON: Batam Books, 2000.

Proietti, Gerald. XENOPHON’S SPARTA .- Netherlands: E.J. Brill, 1987 (Mnemosyne, bibliotheca classica Batava. Supplementum; 98).