ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - R

Ευρετήριο Άρθρου

Rawson, Elizabeth. THE SPARTAN TRADITION IN EUROPEAN THOUGHT .- Oxford: Clarendon Press, 1991.

Renard, Josette. LE SITE NEOLITHIQUE ET HELLADIQUE ANCIEN DE KOUPHOVOUNO (LACONIE) .- Liege: Universite de l’Etat, 1989.

Richer, Nicolas. LES EPHORES: Etudes sur l’histoire et sur l’image de Sparte .- Paris: Sorbonne, 1998.

Ross, Ludwig. REISEN UND REISEROUTEN DURCH GRIECHENLAND .- Berlin: Reimer, 1841.

Roussel, Pierre. SPARTE .- Paris: E. de Boccard, 1939.

Runciman, Steven. ΜΥΣΤΡΑΣ: Βυζαντινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου .- Αθήναι: Καρδαμίτσας, 1986.