ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - C

Ευρετήριο Άρθρου

Campell, Lawrence. THEO HIOS 52 YEARS OF PAINTING .- USA: Penny Lane, 1987.

Cartledge, Paul. SPARTA AND LAKONIA - (States and cities of ancient Greece): A Regional History 1300-362 BC .- London: Routledge & Kegan Paul, 1979.

Cartledge, Paul. AGESILAOS AND THE CRISIS OF SPARTA .- London:  Duckworth, 1987.

Cartledge, Paul - Spawforth Antony. HELLENISTIC AND ROMAN SPARTA:  A tale of two cities .- London -: Routledge, 1989.

Cartledge, Paul. ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΜΙΑ ΕΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ . - Αθήνα: Λιβάνης, 2004.

Catling, H.W. EXCAVATIONS AT THE MENELAION 1976-1977 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1977 (ανάτυπο).

Catling, H.W. EXCAVATION AND STUDY AT THE MENELAION, SPARTA 1978-1981 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1982 (ανάτυπο).

Catling, H.W. STUDY AT THE MENELAION 1982-1983 .- Εν Αθήναις: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1983 (ανάτυπο).

Catling, H.W.  NEW EXCAVATIONS AT THE MENELAION, SPARTA .- T<00FC>bingen: Ernest Wasmuth, [x.x.].

Catling, Richard. EXCAVATIONS AT THE MENELAION: 1985 .- Αθήναι: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1986 (ανάτυπο).

Cavanach, William - Mee, Christopher - James, Peter. THE LACONIAN RURAL SITES PROJECT .-  Oxford: Alden Press, 2005.

Christ, Karl. SPARTA .- Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986 (Wege der Forschung; Bd. 622).

Christien, Jacqueline. SPARTE ET LE PELOPONNESE ARPES 369 B.C. .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).