ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - D

Ευρετήριο Άρθρου

Daubler, Theodor. SPARTA: Ein versuch .- Leipzig: Im Insel, 1923.

Dawkins R.M. THE SANCTUARY OF ARTEMIS ORTHIA AT  SPARTA: excavated by the British School at Athens,1906-1910 .- London: Council of the Society for the Promotion of Hellenic studies, 1929.