ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - F

Ευρετήριο Άρθρου

Fermor, Patrick Leigh. MANI .- New York: Harper & Brothers, c1958/Great Britain: Penguin Books, 1984.

Fermor, Patrick Leigh. ΜΑΝΗ .- Αθήνα: Κέδρος, 1973/ 6η έκδ., 1992/8η έκδ., 1997.

Forrest, W. G. A HISTORY OF SPARTA .- Great Britain: Paperbacks, 1995.

Forsen, Jeannette. THE ASEA VALLEY FROM ARCHAIC TO HELLENISTIK TIMES .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών. 1988 (ανάτυπο).

Fouilles de O.W. - von Vacano . LE SITE NEOLITHIQUE ET HELLADIQUE ANCIEN DE KOUPHOVOUNO  (LACONIE), 1941 .- Liege: Universite de l’Etat, 1989.