ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - G

Ευρετήριο Άρθρου

Gehrke, Hans-Joachim. JENSEITS VON ATHEN UND SPARTA: Das Dritte  Griechenland und seine Staatenwelt .- Munchen: Beck, 1986.

Greenhalgh, Peter. - Eliopoulos, Edward.  DEEP INTO MANI: Journey to the southern tip of Greece .- London - Boston: Faber and Faber, 1985.