ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - H

Ευρετήριο Άρθρου

Hamilton, Charles D. AGESILAUS AND THE FAILURE OF SPARTAN HEGEMONY .- London: Cornell University Press, c1991.

Hodkinson, Stephen. odkinson, Stephen. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ .- Αθήνα; Πατάκης, 2000

Huxley, G.L. EARLY SPARTA .- Ireland: Irish University Press, c1970.