ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - J

Ευρετήριο Άρθρου

Jacoby, David. LA FEODALITE EN GRECE MEDIEVALE .- Paris: Mouton & Co, 1971.

Jones, A.H.M. SPARTA .- Oxford: Basil Blackwell, 1967.