ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - L

Ευρετήριο Άρθρου

Lafontaine, Jacqueline. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΓΕΡΑΚΙ .- Αθήνα: Σύλλογος των Απανταχού Γερακιτών, 1961.

Lazenby, J.F. THE SPARTAN ARMY .- England: Aris & Phillips Ltd, c1985.

Leake, William Martin. TRAVELS IN THE MOREA .- Amsterdam - Hakkert, 1968 (3 τόμοι).

Link, Stefan. DER KOSMOS SPARTA: Recht und Sitte in klassischer Zeit .- Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.

Longnon, Jean - Topping, Peter. DOCUMENTS SUR LE REGIME DES TERRES DANS LA PRINCIPAUTE DE MOREE AU XIV SIECLE .- Paris: Mouton & Co, 1969.

Ludemann, H. SPARTA: Lebehsordnung und Schicksal .- Leipzig: Teubner, 1939.