ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Π

Ευρετήριο Άρθρου

Παλαιών Πατρών Γερμανός. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ .- Αθήνα: Δημόσια Βιβλιοθήκη Σχολής Δημητσάνης, 1975.

Παναγάκου, Μαίρη. ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΔΟΣΕΙΣ . - Κόρινθος : Κέντρο υποστήριξης παραδοσιακών προϊόντων, 2004.

Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13ος-18ος αιώνας .- Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, 1985.

Πανταζής, Βαγγέλης Δ. ΟΜΗΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: Ο εξομηρισμός της αρχαίας Ελλάδας και το πρόβλημα των Μυκηνών .- Αθήνα: Καστανιώτης, 1996.

Παπαγεωργίου, Γεώργιος Θ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΤΟΥ: Με επιλογή ανεκδότων εγγράφων του 1821-1827.- Aθήναι 1970.

Παπαγιάννης, Αθανάσιος Φ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Η συμβολή τους στον απελευθερωτικόν αγώνα του 1821 και ο Ιωσήφ Ανδρούσας . -Αθήνα: Ιστορία και Λαογραφία του Μοριά, 1977. (τομ. Γ.)

Παπαδημητρακόπουλος, Δημήτρης. Ο ΜΟΡΙΑΣ .- Αθήνα: [χ.ο.], 1956.

Παπαθεοδωρόπουλος, Ιωάννης Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ .- Αθήναι: [χ.ο.], [χ.χ.], (3 τόμοι).

Παπαμιχαλόπουλος, Ζ.Ν. ΟΛΥΜΠΙΑ . - Αθήναι: [χ.ο.], 1960.

Παπανδρέου, Γεώργιος. Η ΗΛΕΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ . - Εν Αθήναις: τυπ. Μακρης,  1924. (τομ. Α.)

Παπαρρηγόπουλος, Κ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ .- Αθήνα: Καραβίας, 1986.

Παπαστεριόπουλος, Ηλίας. Ο ΜΩΡΗΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ: Έρευνα-Ιστορία-Κριτική .- Αθήνα: Έρευνα και Κριτική της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1965, τόμ. Α/1965, τόμ. Β/1975, τόμ. Γ/1975, τόμ. Δ/[χ.χ.], τόμ. Ε/[χ.χ.], τόμ. ΣΤ.

Παρασκευόπουλος, Στάθης Ηλ. ΤΡΙΠΥΛΗ . - Αθήνα: Σύλλογος Τριπύλης «Η Αναγέννησις», 1981.

Παυσανίας. Ελλάδος Περιήγησις .- Εν Αθήναις: Πάπυρος, [χ.χ].

Παυσανίας. Ελλάδος Περιήγησις: Κορινθιακά και Λακωνικά .- Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1976.

Πετάκος, Χρήστος Δ.  Ο ΤΣΑΚΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ . - Αθήνα: Ζαχαρόπουλος Χ.-Σιταράς Δ.- Ζαχαροπούλου Σ, 2003.

Πετάκος, Χρήστος Δ. ΤΑ ΤΣΑΚΟΝΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ . - Λεωνίδιο: [χ.ο.], 2001.

Πετάκος, Χρήστος Δ. "ΤCΑΚΟΝΙKΑ". - Αθήνα: Ζαχαρόπουλος Χ.-Σιταράς Δ.- Ζαχαροπούλου Σ, 2003.

Πέτροβας, Ιωάννης Κ. Η ΓΑΡΑΝΤΖΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ . - Αθήνα: [χ.ο.], 1986.

Πετρονώτης, Αργύρης. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑ . - Αθήνα:  Τ.Ε.Ε., 1975.

Πιέρρος, Νικόλαος Δ. ΟΙ ΥΦΥΔΡΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ (ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ) ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ .- Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης Α.  ΑΡΚΑΔΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ . - Αθήνα: Horos, 2002. (Ανάτυπο).

Πίκουλας Γιάννης Α. ΚΥΘΗΡΑΙΚΑ . - Αθήνα: Horos, 1999. (Ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης  Α. MILIARIAPELOPONESSI . -  Αθήνα: Horos, 1992 - 1998. (Ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης  Α. ΤΕΡΜΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.- ΑΘΗΝΑ: Horos, 1992 - 1998. (Ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης Α. ΠΥΡΓΟΙ: ΔΙΚΤΥΟ, ΧΡΗΣΗ,ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ . - ΑΘΗΝΑ: Horos, 1990 -1991. (Ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΞΑ ΣΤΟ ΥΠΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΟ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ . - ΑΘΗΝΑ: Horos, 1999. (Ανάτυπο).

Πίκουλας, Γιάννης Α. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Πρακτικά XII Διεθνούς  Συνεδρίου  Κλασικής  Αρχαιολογίας . -  Αθήνα: [χ.ο.], 1984. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α. Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΗΛΕΙΑ: Πρακτικά Ηλειακού  Πνευματικού Συμποσίου . - Αθήναι: [χ.ο.], 1994. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α. Η ΕΠ΄ΑΛΦΕΙΩ ΚΟΙΝΗ ΣΤΗΛΗ: Πρακτικά Β΄ Tοπικού Συνεδρίου Ηλειακών Σπουδων . - Αθήναι:[χ.ο.], 1989. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α. ΤΟ ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Πρακτικά Β΄ Tοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών . - Αθήναι: [χ.ο.], 1984. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α. Η ΔΕΝΘΕΛΙΑΤΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟ (Σχόλια στην IG.V1,1431) : Πρακτικά Γ΄ Tοπικού  Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών . - Αθήναι:[χ.ο.], 1991. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α.  ΤΟ ΠΟΛΙΣΜΑ ΑΜΦΕΙΑ: Πρακτικά Γ΄Διεθνούς  Συνεδρίου  Πελοποννησιακών Σπυδών.- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1985. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α.  Η ΑΜΠΕΛΟΣΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ . - Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1995. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης Α.  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΤΙΔΟΣ  . - Αθήναι: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1983. (Ανάτυπο)

Πίκουλας, Γιάννης  Α. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ :από την Κόρινθο στο Άργος και την Αρκαδία . - Αθήνα: Horos, 1995.

Πίκουλας, Γ.Α. Η ΝΟΤΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΑ από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο μ.Χ. αιώνα .- Αθήνα: Horos, 1988.

Πίκουλας, Γ.Α. ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Παλαιά και νέα τοπωνύμια .- Αθήνα: Horos, 2001.

Πισιμίσης, Γιάννης Θ. Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΑ . -  Αθήνα: Σύλλογος Λαλαίων Ηλείας, 1988.

Πισιμίσης, Γιάννης Θ. ΤΟ ΑΡΑΚΛΩΒΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΡΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Ιστορία – Χωρογραφία . - Αθήνα: [χ.ο.], 1988.

Πιτσελάς, Παύλος. ΠΕΡΙ ΤΣΑΚΩΝΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΟΝ . - [χ.τ.]: Αρχείου Τσακωνιάς Δήμων Λεωνιδίου, Απόλλωνος, [χ.χ].

Πόταρης, Διονύσιος Γ. ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ .- Αθήναι: Εφημ. Ηχώ της Μεσσηνίας, 1959.

Προφαντόπουλος, Σπυρίδων Κ. ΑΡΑΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ ΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΣ . - Εν Αθήναις: τυπ. Κωνσταντινίδης, 1895.