ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Σ

Ευρετήριο Άρθρου

Σακελλάριος, Μιχαήλ Β. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (1715-1821) .- Athen: Byzantinisch Neugriechischen Jahrbucher, 1939/Αθήνα, 1978.

Σκουλαρίκη, Αθηνά- Αδαμόπουλος, Παναγιώτης- Μπαχταλιάς, Μάριος-.ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ . - Αθήναι:[χ.ο.], 1998. (Ανάτυπο)

Σταϊνχάουερ, Γεώργιος. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ .-Αθήνα: Παπαδήμας, 2001.

Σταματόπουλος, Δημήτρης. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ -ΜΕΣΣΗΝΗ – ΠΑΜΙΣΟΣ - ΑΡΙΣ) . - Καλαμάτα: [χ.ο.], 1980.

Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Ιωαν. «ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΙΠΥ» Η ΠΛΑΤΙΑΝΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ . - Αθήναι: [χ.ο.], 1967.

Σταυρόπουλος, Σπύρος Γ. ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ .- Αθήνα: Αίολος, 2000.

Στρατήγης, Γεώργιος Κ.. Η ΤΣΟΥΡΑΝΑ: Τσακωνικό διήγημα . - Αθήνα: Μορφωτικό Κέντρο Καστάνιτσας, 2000.

Στρατήγης, Γ. - Κωστάκης, Θ. - Δέφνερ. Μ. Α ΜΑΜΟΥ Α ΓΡΟΥΣΣΑ ΜΟΥ: H ΓΙΑΓΙΑ H ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ .- Αθήνα: ΑΡΧΕΙΟ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ, 1984.

Συριόπουλος, Κωνσταντίνος Θ. Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ .- Εν Αθήναις: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1964.

Σφηκόπουλος, Ιωάννης. ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΗΑ .- 2η έκδ. .- Αθήνα: [χ.ο.], 1987.