ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Χ

Ευρετήριο Άρθρου

Χουλιαράκης, Μιχαήλ Γ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1821-1971 .- Αθήναι: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 1973. τόμ. Α1/1974. τόμ. Α2/1975. τόμ. Β.

Χούπης, Δημήτρης Γ. ΧΩΡΑΤΑ ΣΤΑ ΤΣΑΚΩΝΟΧΩΡΙΑ .- Αθήνα,1992.

Χρισταθάκης, Παναγιώτης Π. ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΕΝΗΣ ΣΤΟ ΛΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . - Καλαμάτα: Σύλλογος Λαδαίων, 1989.

ΚΥΘΗΡΑ . - Αθήνα: Μέλισσα, 1983.

Χρυσανθόπουλος, Φώτιος ή Φωτάκος. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ .- Αθήνα: τυπ. Σακελλάριος, 1899, τόμ. Β.

Χρυσανθόπουλος, Φώτιος ή Φωτάκος. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ .- Αθήνα: Φιλολογικά Χρονικά, 1960. [Β.Σ.Λ]

Χρυσανθόπουλος, Φώτιος ή Φωτάκος. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ .- Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1974. τόμ. Α. και τόμ. Β (φωτοτυπική επανέκδοση).

Ψάλτη, Αθανασία Χ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: Το παράδειγμα των Ιερών Κορυφής .- Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ναύπλιο-Μάνη-Μονεμβάσια-Πύλος-Ναυαρίνο .- Αθήνα: Εφημ. Καθημερινή, 1996, τόμ. ΙΒ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: Πεζογραφία-Ποίηση .- Αθήνα: Βιβλιοεμπορική, 1996 (3 τόμοι). [Β.Σ.Λ.]

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:  2003 - 2004 . - Σπάρτη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, 2003.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Περιοδικό των αθλητικών επιστημών .-  Σπάρτη: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, 2003.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1920-1985 .- Αθήναι: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών – Υπουργείον Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, 1973, τόμ. Α.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Μυκήναι - Επίδαυρος - Σπάρτη - Μιστράς - Κόρινθος - Μέγα Σπήλαιον - Ολυμπία - Φιγάλια) .- Εν Αθήναις: Ελευθερουδάκης, c1930.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ .- [Αθήνα]: Εκάτη, [χ.χ.].

DER PELOPONNES: Landschaft – Geschichte – Kuntststatten .- Athen: [s.n.], 1944.