ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Β

Ευρετήριο Άρθρου

Βαγενά-Παπαϊωάννου, Λαμπρινή (επιμ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Πελοπόννησος Α΄ .- Αθήνα: Μέλισσα, 1985, τόμ. Δ.

Βαγενά-Παπαϊωάννου, Λαμπρινή - Κομίνη-Διαλέτη, Δώρα (επιμ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Πελοπόννησος Β΄- Στερεά Ελλάδα .- Αθήνα: Μέλισσα, 1987, τόμ. Ε.

Βαγενάς, Θάνος. IΣΤΟΡΙΚΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ .- Αθήναι, 1971.

Βαλαώρας, Β. ΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣΚΑΤΑΤΟΔΕΥΤΕΡΟΗΜΙΣΥΤΟΥ 20ΟΥΑΙΩΝΟΣ=THE POPULATION OF GREECE IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY .- Αθήναι: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 1980.

Βαρβούνης, Μ. Γ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΙΗΛ ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΜΙΟΙ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο και 19ο  ΑΙΩΝΑ . - Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998. (Ανάτυπο)

Βλαχογιάννης, Γιάννης. ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ: Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη

1715-1820 .- Αθήναι: Πολυβιοτεχνική, 1935.