ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Λ

Ευρετήριο Άρθρου

Λάζος, Χρήστος Δ. ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .- 4η έκδ. .- Αθήνα: Αίολος, 1995.

Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ. Η ΝΑΥΠΛΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ΄ΗΜΑΣ: Ιστορική μελέτη . - 3η έκδ. . -  Ναύπλιον: [χ.ο.], 1975.

Λεοντσίνη, Μαρία. ΤΑ ΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (11ος-12ος αι.) . - Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998. (Ανάτυπο)

Λέφας, Γιάννης Λ. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ .- Αθήνα: Αλφειός, 1998, τόμ. Α και τόμ. Β.        

Λιαλιάτσης, Πάνος – Δουλιγερη Σαλεσιώτου, Δήμητρα. ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ = AWALKIINNAFPLION . - Ναύπλιο: Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλίου «Ο Παλαμήδα», [χ.χ.]

Λουκάτος, Σπύρος Δ. Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.- Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1997 (ανάτυπο).

Λουκάτος, Σπύρος Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ: πρώτη πεντηκοταετία του ελευθέρου βίου της.- Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1999 (ανάτυπο).