Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Internet: Ε-mail» - Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Internet: Ε-mail» - Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Internet: Ε-mail» - Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

Το Σάββατο 18 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. με 12:00 π.μ., ο Σύλλογος Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Χρήση Internet: Ε-mail».

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από την Σεραφία Ζαφειροπούλου (Πληροφορικός), για ενήλικες.

Η παρουσίαση του προγράμματος θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Sparti Techlab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης στο ισόγειο του κτιρίου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: παρουσίαση των βασικών εννοιών Web, δημιουργία email, κατανόηση των webmail υπηρεσιών καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση των τεχνολογιών.

Διαθέσιμες θέσεις: 10

Φόρμα εγγραφής: Εγγραφή